web analytics

Đông Nam Á hợp nhất thành lập Liên đoàn thể thao điện tử khu vực SEAEF

Mới đây, cuộc họp chính thức của Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF) đã diễn ra với hình t

Mới đây, cuộc họp chính thức của Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF) đã diễn ra với hình thức trực tuyến đánh dấu cho sự thành lập chính thức của SEAEF bởi các đại diện từ 10 quốc gia Đông Nam Á là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF), đã được bổ nhiệm làm Quyền Chủ tịch SEAEF. Ông Samart Benjamin Assarasakorn, Chánh Văn phòng Chủ tịch, Thư ký Điều hành tại TESF, được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Thư ký SEAEF.

Ông Santi Lothong cho biết: “Thật vinh dự cho tôi khi được giao trọng trách là Quyền Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á. Vai trò của tôi không phải là lãnh đạo SEAEF, mà là làm việc bình đẳng, đồng ý hay không đồng ý trong việc đưa ra các quyết định có lợi cho 10 thành viên sáng lập của SEAEF. Tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ tốt nhất có thể với từng thành viên sáng lập. Sự hợp tác cùng nhau sẽ giúp chúng ta thúc đẩy sự phát triển của thể thao điện tử trong khu vực và cạnh tranh hơn trên toàn cầu”.